• OVER

  Ontstaansgeschiedenis

  De ontstaansgeschiedenis van *isdat productontwerp is een mooi verhaal.

  Vroeger

  In het voorjaar van 2005 werd het idee geopperd om een ontwerpbedrijf te starten. In juli 2005 werd *isdat ontwerp opgericht door Harmen van der Laan, Robert Horlings en Gerard Nijenhuis. Tot het voorjaar van 2008 werd er naast de studie gezamenlijk gewerkt als web- en grafisch ontwerpers.

  Vanaf juli 2008 tot oktober 2009 zette Harmen *isdat ontwerp door als eenmanszaak. Zijn werk bestond vooral uit onderhoud en kleine projecten voor klanten van *isdat ontwerp in haar gloriedagen. In die periode vond Robert een baan binnen de IT, Gerard ging werken als docent bij de TU Delft, afdeling Design Engineering.

  Minder vroeger

  Op maandag 2 juni 2008 vroeg Harmen aan Gerard "Wat wil je nou écht?" Er volgde een gesprek over ondernemen als freelance productontwwerper, met een focus op de medische sector. Na het verwoorden van dromen, wensen en plannen hebben we alle ideeën en voornemens aan God voorgelegd. In een gebed vroegen we om een concrete bevestiging, binnen één maand, dat het opzetten van dit ontwerpbedrijf een goed plan is. We hebben expliciet voorgesteld dat het ontvangen van een opdracht in deze periode zonder daar acquisitie voor te doen, zou betekenen dat *isdat productontwerp realiteit zou worden.

  Om het denkwerk te faciliteren en zicht te krijgen op de realiteitszin van dit voornemen, volgde in de daaropvolgende dagen een vijftal gesprekken met deskundigen op gebied van (medisch) productontwerp en ondernemen.

  Tien dagen na het gebed werd Gerard op donderdag gebeld door iemand die hij zeker een jaar niet had gesproken -en dus zeker niet op de hoogte was van het openstaande voorstel- met de vraag; "Heb je interesse in een ontwerpopdracht?"

  De daaropvolgende maandag werd *isdat productontwerp geregistreerd bij KvK Haaglanden, vestigingsdatum 1 juli 2008.

  De eerste opdracht werd *isdat productontwerp gegund op 7 juni 2008, de eerste maandag nadat de maand bedenktijd verstreken was.

product portfolio

onderwijs

web- en grafisch portfolio