onderwijs

TU DELFT

Docent

Bij ieder vak wordt de theorie door middel van een aantal opdrachten in de praktijk toegepast. Dit gebeurt zowel door de analyse van bestaande producten als door het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor functievervulling en dit conceptueel uit te werken.

Gedurende de lesperiode worden er wekelijks diverse colleges gegeven. Daarnaast worden workshops verzorgt, waar studenten begeleiding krijgen, zodat zij hun vragen kunnen stellen over de theorie of de opdrachten.

TU DELFT

Vakcoördinator

In samenwerking met docenten, die vanuit verschillende disciplines adviezen geven, wordt de vakinhoud bepaalt, een lesrooster samengesteld en opdrachten geschreven waarmee de vakinhoud gedoceert wordt.

De gehele organisatie en logistiek van het vak wordt uitgedacht en waar nodig gewijzigd op basis van inzichten uit voorgaande jaren of andere cursussen. Een team docenten wordt samengesteld, begeleid en gefaciliteert, gedurende de cursus.

Via gesprekken of mail worden studenten persoonlijk geholpen met algemene of vakinhoudelijke vragen. Studenten worden ook begeleid via Blackboard, een online omgeving waarmee nieuws, vakinhoud en resultaten digitaal wordt aangeboden.

Diverse administratieve (o.a. studenten- en cijferregistratie) taken voor begeleiding alsook voor studenten wordt gecoördineert en/of uitgevoerd.

afbeeldingen