• DIENSTEN

  Industrieel productontwerp

  De ontwikkeling van producten kent verschillende fasen. Een bondige opsomming van de door *isdat productontwerp geleverde diensten bij productontwikkeling.

  analyse

  Vooronderzoek
  Analyse om vast te stellen of uw (product)idee gerealiseerd kan worden, binnen de door u gestelde voorwaarden. Ook wordt scherper bepaald aan welke criteria het product(idee) moet voldoen.

  productontwerp

  Conceptualisatie
  Gebaseerd op vooraf bepaalde criteria vindt ideegeneratie en selectie plaats om (deel)problemen op te lossen. Hieruit worden conceptoplossingen samengesteld, geselecteerd en uitgewerkt tot model oplossingen voor het (product)idee.

  Engineering
  Bij de totstandkoming van een product, in beginsel in de vorm van een gedetailleerd drie dimensionaal computermodel, wordt zorgvuldig aandacht besteed aan technische aspecten als mechanica, constructie, productie en materiaalkeuze.

  realisatie

  Prototypebouw
  Het gebruik van modellen (digitaal en/of tastbaar) kan helder tonen of de beoogde mens-product interactie en de werkingsprincipes naar wens functioneren.

  Productie
  Materialisatie en vervaardiging van (de onderdelen in) het product in overleg met producenten.

product portfolio

onderwijs

web- en grafisch portfolio