onderwijs

TU DELFT

Vakcoördinator

In samenwerking met docenten, die vanuit verschillende disciplines adviezen geven, wordt de vakinhoud bepaalt, een lesrooster samengesteld en opdrachten geschreven waarmee de vakinhoud gedoceert wordt.

De gehele organisatie en logistiek van het vak wordt uitgedacht en waar nodig gewijzigd op basis van inzichten uit voorgaande jaren of andere cursussen. Een team docenten wordt samengesteld, begeleid en gefaciliteert, gedurende de cursus.

Via gesprekken of mail worden studenten persoonlijk geholpen met algemene of vakinhoudelijke vragen. Studenten worden ook begeleid via Blackboard, een online omgeving waarmee nieuws, vakinhoud en resultaten digitaal wordt aangeboden.

Diverse administratieve (o.a. studenten- en cijferregistratie) taken voor begeleiding alsook voor studenten wordt gecoördineert en/of uitgevoerd.

afbeeldingen