onderwijs

TU DELFT

Technische Product Optimalisatie

Het vervullen van een gewenste functie, in een nieuw te ontwikkelen product, vereist onderzoek naar de optimale combinatie van geometrie, materiaal en fabricagemethode. Op globaal en op detailniveau wordt het mechanisch gedrag van product, productonderdelen en (beweegbare) verbindingen gemodelleerd, om te komen tot een optimaal ontwerp. Tevens worden belasting en (tijdsafhankelijk) materiaalgedrag gemodelleerd en gecombineerd.

De kennis over productie via spuitgieten, materiaaleigenschappen (kunststoffen, composieten) en van assemblage technieken (o.a. Design for Assembly), wordt vergroot. Analyse van de productlevenscyclys geeft inzicht in de milieubelasting van producten.

Belangrijke onderdelen van de sterkteleer die aan bod komen zijn: schuifspanningen, statisch bepaalde balken, afleiding elastische lijn en spanningstransformaties bij een vlakke spanningstoestand.

afbeeldingen