onderwijs

TU DELFT

Product in Werking

De eerste kennismaking met techniek in het curriculum van de faculteit. Techniek heeft tot doel die natuurkunde op een zodanige manier toe te passen dat het product functioneert zoals de ontwerper dat voor ogen heeft. Het vak introduceert een systeemtechnische benadering om de techniek in dienst van het productontwerpen toe te passen. Dat betekent ook dat de student de natuurkunde leert toepassen ten dienste van het ontwerpen, en dat de student de wiskunde leert beheersen die nodig is om de problemen op te lossen die de natuurkunde opwerpt. De natuurkunde beperkt zich in dit vak tot de mechanica, en daarvan het deelgebied statica.

In Product in Werking leer je de statica toepassen om een product werkend te krijgen, uitgaand van thema's als krachten manipuleren, gebruikersbelasting en kracht en beweging. In het kader van het thema vervormen en bezwijken wordt kort kennis gemaakt met mechanische materiaaleigenschappen.

afbeeldingen