onderwijs

TU DELFT

Product en Beweging

Naast statische systemen bestaat de wereld grotendeels uit producten die bewegen. Bewegende producten brengen in vergelijking met statische systemen, andere aandachtspunten met zich mee zoals snelheden & versnellingen, krachten, verbindingen, geleiding & weerstand, et cetera. Daarnaast is het synthetiseren van een bewegend (dynamisch) product een nieuw vakgebied dat in voorgaande vakken nog niet of slechts beperkt (quasi-statisch) aan de orde is geweest.

Het doel van dit vak is het bijbrengen van methoden om een bewegend product te analyseren, te synthetiseren en aan te drijven.

Kernvragen zijn, hoe kan een product met een gewenste beweging worden ontworpen? En, hoe kan een dergelijke beweging worden aangedreven (en gestuurd)?

afbeeldingen