onderwijs

TU DELFT

Docent

Bij ieder vak wordt de theorie door middel van een aantal opdrachten in de praktijk toegepast. Dit gebeurt zowel door de analyse van bestaande producten als door het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor functievervulling en dit conceptueel uit te werken.

Gedurende de lesperiode worden er wekelijks diverse colleges gegeven. Daarnaast worden workshops verzorgt, waar studenten begeleiding krijgen, zodat zij hun vragen kunnen stellen over de theorie of de opdrachten.

afbeeldingen