onderwijs

TU DELFT

Construeren

De cursus bestaat uit een samenhangende reeks colleges over de mechanica van starre lichamen, wiskunde, materiaalkunde en industriële productie, waarin de achterliggende theoretische fundamenten worden geïntroduceerd.

Via een aantal opdrachten wordt de bestudeerde theorie in praktijk gebracht. In het begin van de opdrachten is er veel aandacht voor analyse. Geleidelijk wordt de inhoud meer gericht op reële uitdagingen uit de ontwerppraktijk.

Aan het eind van de cursus zijn de studenten in staat zijn om zelfstandig technische aspecten van zowel werkingsprincipes, alsook de haalbaarheid van productie, van onderdelen te beoordelen.

afbeeldingen