onderwijs

TU DELFT

Bachelor Eindproject

In het Bachelor Eindproject worden de studenten uitgedaagd om hun competenties te bewijzen als Bachelors of Science in Industrial Design Engineering.

De studenten krijgen de kans om fulltime te werken aan een project voor een echte opdrachtgever.

Het project is gericht op het creëren van een ontwerp uitdaging, binnen de kaders gesteld door het bedrijf van de klant. De leerlingen definiëren zakelijke kansen en genereren een reeks oplossingsrichtingen voor het bedrijf. Op basis van persoonlijke competenties en ambities definieert elke student een Personal Design Challenge. De Design Challenge bestaat uit een ontwerpdoel, een op het ontwerp gericht onderzoeksdoel en een plan om deze doelen te realiseren.

Vervolgens dient de student zelfstandig een duidelijk omlijnd, integraal ontwerp project tot een uitstekend niveau te brengen.

afbeeldingen