maastricht instruments

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Dedicated machine voor fluorescentiemetingen

In opdracht van Maastricht Instruments en PathoFinder voerde *isdat productontwerp een vooronderzoek uit voorafgaand aan de ontwikkeling van een instrument dat fluorescentiemetingen verricht op vloeistofsamples. Deze samples bevatten hoge concentraties pathogenen na DNA vermenigvuldiging en -labelling via polymerase chain reaction.

Met commercieel beschikbare apparaten, die véél geavanceerder zijn dan voor deze toepassing vereist is, kan per sample van slechts drie tot vijf verschillende pathogenen de DNA concentratie worden bepaald.

Door toepassen van de MultiFinder technologie, kan de concentratie van tot 25 pathogenen bepaald worden in één meetcyclus. Het doel is om een dedicated machine te ontwikkelen die concentratiebepalingen op basis van deze techniek automatisch uitvoert.

Resultaat van het haalbaarheidsonderzoek is een advies aangaande de specificaties van diverse componenten (o.a. lichtbron, detector, verwarming) waarmee de dedicated machine wordt samengesteld.
Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de voortdurende uitbreiding van de MultiFinder technologie, zodat de machine niet verouderd wanneer in de nabije toekomst de concentratie van meer dan 25 pathogenen bepaald kan worden.

www.maastrichtinstruments.com

afbeeldingen