thrombinoscope

CONCEPTONTWIKKELING

Automaat voor Thrombogrambepalingen®

Vooronderzoek en conceptontwikkeling van een geautomatiseerd meetinstrument voor bloedonderzoek in laboratoria.

Met behulp van een door Thrombinoscope ontwikkelde meetmethode aan bloedmonsters kan bepaald worden of een persoon een bloedstollingsziekte heeft.

De analyse van bloedmonsters gebeurd nu met een geautomatiseerde fluorescentiemeting van monsters nadat een 96-wells plaat handmatig is gevuld.

*isdat productontwerp heeft een concept ontwikkeld van een volautomatisch meetinstrument voor Thrombogrambepalingen®.

De te ontwikkelen automaat zal vooral gebruikt worden in laboratoria. De laborant plaatst een rekje bloedbuisjes. De automaat neemt uit elk van de buisjes een bloedmonster. Via een complex logistiek systeem worden een aantal ingrediƫnten toegevoegd, met het monster vermengd en verwarmd, waarna gedurende een bepaalde periode flourescentiemetingen aan het mengsel worden uitgevoerd. De laborant neemt het rek met bloedbuisjes uit de automaat en kan de meetresultaten digitaal uitlezen.

www.thrombinoscope.nl

afbeeldingen